Oblastní evidence map - Jihomoravská oblast (oblastní kartograf Ing. Ondřej Toman) Změnit oblast

Informace

Možnosti:  Informace |  Evidované mapy |  Přidat novou mapu |  Administrace oblastního kartografa

Návod jak použít tento systém

Tento systém umožňuje oddílům oblasti zjednodušit zbytečně složitý systém evidence map pro OB. Řeší také problémy duplicitních čísel map v evidenci.

  1. Zadejte požadované informace v nabídce přidat mapu
  2. Získáte evidenční číslo, které uvedete na mapu.
    Pozor: Evidenční číslo je platné až po potvrzujícím emailu od oblastního kartografa
  3. Proveďte registraci mapy na http://sosnov.ini.cz/hlasenka.html
  4. Zašlete 10ks map na adresu: Ing. Milan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 PRAHA 3
  5. Zašlete 3ks map na adresu obl. kartografa: Ing. Ondřej Toman, Uzbecká 26, 625 00 BRNO

To je vše. Nic více dělat nemusíte.

Vize do budoucna

Kdy to bude a jestli to bude závisí na vašem ohlasu. Pokud jej tedy chcete napsat (a tím mě přimět k vylepšení tohoto systému), pište na obmapy@adamna.net