Oblastní evidence map

Oblastní evidence map pro OB

Vyberte prosím oblast:

Ostatní oblasti tento systém nepoužívají. Chcete-li jej zavést ve vaší oblasti, napište mail na chra@adamna.net

K čemu je tento systém

Tento systém umožňuje oddílům oblasti zjednodušit zbytečně složitý systém evidence map pro OB. Řeší také problémy duplicitních čísel map v evidenci.

  1. Zadejte požadované informace v nabídce přidat mapu
  2. Získáte evidenční číslo, které uvedete na mapu.
    Pozor: Evidenční číslo je platné až po potvrzujícím emailu od oblastního kartografa
  3. Proveďte registraci mapy na http://sosnov.ini.cz/hlasenka.html
  4. Zašlete 10ks map na adresu: Ing. Milan Borovička, U Rajské zahrady 24, 130 00 PRAHA 3
  5. Zašlete 3ks map na adresu obl. kartografa:

To je vše. Nic více dělat nemusíte. Mapa se považuje za zaevidovanou až ve chvíli, kdy oblastnímu kartografovi dojdou požadované výtisky.